25. Promena

Ova reč sama po sebi govori da je došlo vreme da se konačno prizna u ličnom životu da nam je potrebna promena, duboka celovita i celishodna koja obuhvata celu dušu, tj. duh i telo. Velika je istina da nama samo jedno nedostaje, a to je Sveti Duh. A Sveti Duh je sve, i On treba da bude naše juče i danas i sutra. Zar nije sramotna činjenica da preko devedeset posto naše ADRE čine novci koji nisu naši, ili da mi nemamo ni jednu medicinsku ustanovu, niti proročku školu. Naše znanje koje se stiče po današnjem bogosluženjima i školama nema nikakvu nebesku vrednost, niti se tamo uči niti zna kako se upoznaje živi Spasitelj. Mi mnogo znamo o Isusu, ali niko ne poznaje Isusa. Opravdanje verom se misli kao da se mi opravdavamo verom, a ne da nas sam Isus u nama, ako uđe, opravdava svojom verom. Čudno je to u očima našim, ali je tako. Gospod je rekao: ”Zaista, zaista vam kažem sluga nije veći od Gospodara……” Ali mi mislimo da jeste. Ovo je velika sramota, kao što neko reče: “Bog reče, ali ja mislim…” Zato je bolje da mi ništa ne mislimo, nego da pitamo kao Gedeon nekad: “Gospode zašto me zadesi sve ovo….?” I tada ćemo dobiti odgovor, i svako ko je pametan znaće šta treba da učini. Silazak Svetog Duha treba da bude takav da rastavi svaki zglavak i da pokaže kakvi smo mi! Ja moram da postavim to sudbonosno pitanjeako želim da budem spasen, a ako ne želim, onda je jasno da za mene spasenje duše i nije neka primarna tj. baš tako važna stvar. Ali Sveti  Duh je došao da osvedoči, pokara za greh, da ponovo stvori, ali ne može da to učini bez naše saradnje, a naša saradnja se sastoji da na Njegov podsticaj mi odgovorimo sa “da”.

Naše “da” znači da prihvatamo silu Svetoga Duha za naše pitanje “zašto sam ovakav….” I ako ne želiš da ostaneš takav, On će ti dati podsticaj da možeš da odeš na kolena i da kažeš: “Tvoj sam, neću  više sam, neću da živim više ja, nego živi Ti, uzmi me da potpuno zaista budem Tvoj.” I tako ćeš biti promenjen, ceo nov i spreman da živiš Odozgore. Da i Amin.