23. Ilija će doći


Prema tome mora da dođe živi Ilija, čovek među nama, čovek iz naše generacije koji će otvoriti vrata jednom narodu, ostatku, da postane Ilija ovom svetu. Da li je sada srce na mestu? Jer su mnogi ljubomorni na vest da je samo jedan ilija. Ovde se govori o čoveku koji će od Boga biti promenjen, i koji će od Boga upoznati narod kako do spasenja, kako da živimo bez greha, kako do novog srca i rastenja u besprekidnoj, svakotrenutačnoj zajednici sa Bogom!


Prema tome, ja glasno kažem da mi je Bog dao novo srce i smisao za rast u svakotrenutačnoj zajednici i naredio da tu nauku u sili Njegovog Svetog Duha i iznesem narodu. Moja vest dakle nije moja nego Gospodnja, ja sam samo sluga Gospodnji, Ilija koji je pozvan da posluži narodu i da narod postane Ilija.  Dakle, zaista postoji jedan Ilija, ali i jedan narod Ilija. Probuđenje mora da dođe, nanovo krštenje pokajanja mora da dođe, i ja sam na tu službu pozvan. Razumni će to razumeti, i umnožiće se prava nauka i  biće narod Ilija, jer tako veli Gospod, da . Da i Amin. Amin.