19. Sotonin generalni savet za uništenje slugu Božijih

Dvanaestoga oktobra 2011. godine Gospod mi je pokazao sotoninu strategiju za uništavanje, poslednje specijalno uništavanje svih Božjih pravih slugu, kao i onih koji to nisu, ali su na visokim položajima.

U jednom trenutku moga velikoga plača i žalosti zbog događaja koji su se dešavali u mom životu, i udaraca koji su stizali jedan za drugim, Gospod mi je u trenutku sklonio zavesu i pokazao mi događaje i savet tj. naredbu sotoninu svojim anđelima demonima. Na hitnom sastanku sotona je veoma ozbiljno gotovo sa ljutnjom i velikom ogorčenošću i velikim neprijateljstvom izgovorio reči koje su se odnosile na mene: „Tucite ga, tucite, udarajte ga i ubijte. Njegovu ženu odvojte od njega. Dete mu bacite u brige i odvojte od Boga, potpuno odvojte, da zahladni.“ Obraćao se uskom krugu odabranih demona, najgore legije prvog i drugog reda tlačitelja, to su pripadnici crne legije, kako mi je Sveti Duh objasnio. To su bili demoni razorne moći, uništitelji.

Nekoliko meseci posle toga Sveti Duh mi je pokazao istu strategiju samo sa malom izmenom. Mnogi će iz vrha, koji su na položajima biti sistematski napadani i ophrvani takvom željom za vlašću i slavom, da će to biti rušiteljska želja, i da će veoma teško iko opstati na položaju pred Bogom ako ne poznaje Isusa. Druga i treća tačka iz saveta sotoninog je ista: „Odvojte njihove žene od njih. Decu im ohladite od Boga. I tu je kraj.“

Tada mi je vraćena u sećanje i vizija iz 1997. godine, gde mi je pokazana gotovo fanatična želja za vlašću i slavom ljudi iz vrha, to je opomena za sve nas bez izuzetka.

Jer je pisano: „A vi se ne zovite ravi; jer je u vas jedan ravi Hristos, a vi ste svi braća. I Ocem ne zovite nikoga; jer je u vas jedan Otac koji je na nebesima. Niti se zovite učitelji; jer je u vas jedan učitelj Hristos. A najveći između vas da vam bude sluga.“ (Jevanđelje po Mateju 23. gl. 8-12)

Zato nam je Sveti Duh jedini pomoćnik za sve nas bez izuzetka. I zato će On učiniti tri stvari. Svakoga će od nas i to pojedinačno, koji pripadamo narodu Božjemu, osvedočiti u tri stvari. Prva stvar koju će učiniti Sveti Duh je da nam pokaže da smo najgori od svih ljudi. Druga stvar je da će nam dati novo srce ako ne pređemo preko ovog osvedočenja, i ako posle tog osvedočenja podsticajem od Njega zatražimo novo srce i da nas uzme kao potpunu svoju svojinu, toga dana, i svakog narednog dana. Treća stvar daje nam saznanje o svakotrenutačnoj predaji iz trenutka u trenutak tokom dana. Tako da ćemo se za svaku radnju u danu posebno moliti. To je jedini način da pobedimo. Duh Sveti je dakle naše jedino oružje, i ko posluša Njegova osvedočenja nema šta da brine. Da. Amin. Slava Bogu.