17. Slepoća

Vidiš li da naš advenizam nema ni pet učitelja koji znaju šta je to posvećena služba? Sećam se kako se propovednik K. i propovednik M. odnosio prema pomeni reči sveta pesma, sveta radost. Bili su vrlo ponosni na svoje neznanje, pa su svaku takvu reč opovrgavali i etiketriali kao nešto što je fanatizam.

Sveto pevanje i sveta radost je proizišla iz  Božjih usta i kada Rečju dotaknu nekoga onda taj počinje da peva sveto i da ima svetu radost, pre toga nema. Međutim, ima tu još nešto. Svi koje ja znam da su počeli da sveto pevaju, i da se sveto raduju, nisu nastavili tako i dalje. Primanjem Hrista za Spasitelja, nije kraj i finiš spasenja. Ne. Nikako. Najveća prevara je kada neko misli da mu je Gospodnji mir po prihvatanju Gospoda garancija da je uradio sav posao. Ne. Oslušni šta  sada Gospod govori o poluobraćenom hrišćaninu. Moraš i dalje da se hvataš za Hrista neprestalno u toku dana. Svi koji ovako ne čine u toku dana, oni su prevareni a misle zato što imaju mir, da  Bogu službu čine. Oni, takvi  poluobraćeni hrišćani govore: "Slavi Gospoda, hvali Gospoda izbavio te. Gledaj na Jagnje i tako se preobražavaj". A neznaju šta to uopšte znači  “gledaj u Jagnje”. I zato što to ne znaju viču: "slavi, slavi".

Ne optužujem takve, ne, nego ih volim, i ovo vam i govorim da se spasete, i da se spasete od pogibelnih godina u poluobraćenju. Jer takav stav može da nanese neiskazane boli drugim ljudima, a misli se da je sve dobro. Misliti da je sve dobro, a činiti zlo - nema veće prevare. I sam sam to činio, zato vam i govorim. Dakle ne optužujem vas, nego vas molim da prihvatite ovaj savet.  Nastavanje u Hristu nije dovoljno ako se tome ne doda svakotrenutačno traženje Hrista, da da Duha ljubavi za svaku pojedinačnu radnju tokom dana. Zapamtite to i odmah primenjujte to, vi koji ste dozvolili da vas Gospod koga volite baci u prah, da baci u prah vašu lažnu ličnu veličinu, vaš ego.

 Prema tome, postoji sveta radost, postoji sveto pevanje, postoji sveto muziciranje, i sveti život, ali samo ako ste ispunili dva uslova: da nastavite u Hristu, tj. da ste u Hristu, i da se stalno predajete tokom dana Njemu. Samo ćete tako izbeći slepoću vekova, i izaći iz lavirinta sopstvene nedoslednosti i nemarnosti, vi koji čekate javljanje velikog Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Amin.