16. Daljinski neprijatelj

Veoma lukav, prepreden i uglađen može biti taj neprijatelj, sa svim pratećim uslugama, uključujući i fejsbuk, i druge sajtove i društvene mreže upoznavanja. Zašto je to neprijatelj? Zato što uništava samu srž pojma o moralu.

Sebičnost je usko povezana u svemu tome. Želja za osvajanjem i imanjem nečeg tuđeg  je u igri koju sotona vešto prerušen vodi  u nama i kroz nas, ili može da vodi u nama i kroz nas. Ono što mi je Duh Gospodnji pokazao jeste da ako neko  ima stalnu potrebu za internetom, i pri tome zanemaruje poslove, porodicu, crkvu, crkvene prave i evanđeoske istinite aktivnosti živog karaktera, taj je potpuno zaveden duhom i duhovima zla, i ne zna šta čini. Slepoća je obuzela celo njegovo biće i on misli kako baš radi korisnu stvar zabavljajući se i bežeći od realnosti, sravnjavanja  računa sa samim sobom, i sukobom, nepoštednim sukobom u Hristu sa samim sobom.

Internet je tihi ubica, droga koja ne pita za dobro, nego je široko razjapila usta da proždere sve sanjive i polumrtve hrišćane. Da, internet može da posluži na blagoslov, samo ako smo mi blagoslov. A blagoslov postajemo ako smo u celosti, celi deca  Avramova. Jer dete Avramovo ima svrsishodan život i živi na blagoslov drugih. Verom, verom kojom Hristos živi u nama bez greha, mi možemo da radimo kako treba, pa i internet da koristimo. Bez ove vere koja stvara biće koje ne zna za greh i koje ne čini greh, mi smo zamorčići sotone, i mreža za druge ljude, bez obzira šta mi i kako mi "lepo" iznosili Jevanđelje. Jadno Jevanđelje sve trpi, ali Isus sve ne trpi.

Isus ne voli jad i bedu presvučenih adventista, ne nego On voli da nas promeni svojom sopstvenom silom u kojoj On veruje u nama a ne mi. Velika je to tajna i duboka, ali i jednostavna ako Bog sve čini da mi hoćemo, ali avaj mi smo uhvatili upravljač vere pa mi mislimo da možemo šta verovati, i u koga verovati. Mi ne znamo i ne možemo da verujemo, dok to ne shvatimo, naše mesto nije na internetu. Bez sile Božje koja potpuno pobeđuje greh u nama i rađa sve plodove pravde u srcu, mi ćemo biti izgubljeni. I za nas će internet mreža biti poligon gde će mo se učiti rastavi braka gubljenju i površnog zanimanja za duhovnost, kao i gubljenju ovozemaljskih poslova. Hiljade i milioni su na pragu večnog gubitka večnog života zbog lažne slike prihvaćenosti na tim društvenim mrežama. A beže od sebe i ogledanja u ogledalu deset svetih zapovesti. Gledajte danas šta ćete činiti. Ili ćete se pozabaviti sobom kroz Hrista i videti da ste zli, ili će te se pozabaviti praznim laskanjem i pričom koja će vam reći da niste tako loši. Mislim da mi više nemamo vremena za pogrešne izbore i na i najmanja laskanja o sebi.  Da, pozivam vas da stanete bez ustručavanja i okolišanja pred Sunce pravde, da bi ste postali pravedni, jer niste, kao i ja što nisam bio. I onda ćete postati  pravednici Pravde svuda, pa ako treba i na internetu. Da i Amin.