15. Vreme je da počneš da čitaš Bibliju

Svako od nas ima vreme probe, svako od nas ima vreme za osvešćivanje iz dubine ponora koji je u nama. Tako je i mene ovo vreme sustiglo tridesetog avgusta 2011 godine. Do tada sam tražio odgovore zašto se sve ovo dešava što mi se dešava. Tada u kalendaru Božjih premudrosti se našao datum, odsek kada se navršilo moje spavanje snom bez povratka... Ali Bog je svemoćan i On beznadežno obraća u korisno. Naš život u satnici Neba je obeležen i tačno se zna kraj muka. Sve što Duh Sveti želi On to i uradi, a biće nama na blagoslov ako odgovaramo na Njegov podsticaj i blagoslov. Ako On kaže da se navršilo vreme i da je prag rešenja tu, onda je to za iskreno vapijuću dušu srećan dan. Tako je posle velikog mraka  za mene, polako nastupalo svitanje zore. Bilo je to u noći nespavanja, kada sam ugledao napisane reči na jednoj finoj pločici. Često dok su se ređale hiljade noći bez sna i hiljade udaraca po meni, Svedržeći i Svemogući je uzimao za Njega i mene po minut  dva noćnih objava. Tako je i te mučne i teške noći pokazao da ističe vreme mog bezakonja. Stajao sam, a ispred mene je  bila pločica na kojoj je, tako mi se isprva činilo, pisalo: "Vreme je da prestaneš da čitaš Bibliju." No kada sam se bolje sagnuo da vidim, video sam da je pisalo: "Vreme je da počneš da čitaš Bibliju."

Vidite, ako ste nepažljivi, tj. ako ste nemarni, nećete doznati istinu. Tih noći, kada se u meni lomilo da konačno napustim Boga, koji je mene, tako sam počeo da mislim, napustio, Bog se objavio i rekao svoje. Njegova reč je sadržavala sobom silu za promene. Toga dana čitanje Biblije je za mene postalo novo otkrivenje. Naime što god sam do tada čitao, nije imalo silu, silu otkrivenja Božje promisli i spasenja.

Puno puta do tada je bilo svetlica, ali nikada vatre za "grejanje" cele duše, celog srca. Zato, znajte da ne vredi napor duše, ako Duh duše ne padne na tebe. Ti si izgubljeni slepi grešnik, kao što sam i ja bio, sve dok On, Duh Istine ne nađe za shodno, da siđe na tebe i obaspe te svim blagoslovima iz riznice Neba da bi tako razumeo šta je tajna koja je bila sakrivena od postanja sveta.

Jer je pisano: "A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapredak. On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti i javiće vam. Sve što ima Otac, moje je; zato rekoh da će od mojega uzeti, i javiće vam.” (Jovan 16, 13-15.)

“I počevši od Mojsija i od sviju proroka, kazivaše im šta je  za njega u svemu pismu”.(Luka 24, 27.)