14. Nanovo krštenje

Sve vas pozivam da ostavite vaše uskogrude zamisli o sebi i svojim delima i da se ponovo krstite pokajanjem za koje se ne treba  kajati. Svi moraju da se spreme za carstvo nebesko, ako ga žele. A carstvo nebesko je prvo ono koje mora biti u nama. A carsko nebesko je Isus, ceo Isus, a to znači živeti bez greha. Da li smo spremni za tako nešto?  Crkva Gospodnja je ona koja prepoznaje ovaj poziv. Ako nemaš greha onda ti ne treba krštenje, ako si sveti adventista onda blago tebi. Ali ako nisi, onda bez priznanja da si zao ne možeš da se krstiš. Ja pozivam na krštenje one kojima je potrebno novo srce, koji hoće da ih Gospod spasi od njihovog zla. Nemojte da mislite da vam je jedno krštenje potrebno, ne. Potrebno vam je bar dva krštenja. Prvo za pravo pokajanje, a drugo za primanje Duha.  Ja vas prvo pozivam na krštenje pokajanja. Ne misli da si spašen ako činiš greh, ne misli da si pravi ako nisi, ne želi da obmanjuješ sebe. Ne odbacuj saveta Gospodnjeg, jer si mio Gospodu, ali treba da i On bude tebi mio.

On te voli ali ne može da te uhvati za dušu, ako ne pristaneš da te dozove k sebi. Hoću da se svi krstite novim krštenjem pravog pokajanja, hoću da vidim kako se obnavlja stari čovek pre pada u greh, čovek iz Edema. Tamo gde se stalo, mora da se nastavi, uslovi jesu teži, ali i “Ja sam”, kaže Gospod, “isto tako prošao, pa vas i zovem na isti put“. Hoćemo li putem pokajanja u život večni, ili ćemo bez priznanja istog da završimo u oganj večni? Hoćemo li biti bez roda, ili ćemo se zagnjuriti u Gospoda i doneti nove, prave tj. stare iz Edema rodove?

Čovek nije stvoren grešan. Naša prava priroda je savršena, ali treba da je primamo, jer je Adam pao. Adam je pao iz savršene prirode, jer ju je odbacio. Mi treba da je ponovo prihvatimo verom. Grešan si zato ti treba krštenje. Zao si, zato ti treba krštenje, jer si grešan, ne zato što si dobar, nego zato što si si grešan i zao, a takav ne možeš u Nebo. Tamo je sve čisto. Shvati da si pokvaren - zao, vidi šta si učinio danas, a to čovek koji je čist ne čini. Vidi da ti je srce zlo, da si sakat i oronuo u grehu i onda će ti sinuti Sunce Pravde.

Svako ko vidi, dozvoli Hristu da ga osvedoči u potpuno zlo, taj će se krstiti, i ponovo u bazen, a ko neće i misli da je dobar, taj će biti pun kao smokva bez ploda. A mi znamo kako je ona završila. A Isus reče: "Da nema na tebi roda doveka." Biti gori od smokve koja se osušila, je zaista velika opomena. Da li ćemo je primiti zavisi od  nas. A bez roda ne valja krštenje. Pozivam da se krste svi koji rodove donose. Amin.