12. Pad

Molite se Bogu, da vam da Duha jasnog posvećenog zapažanja, kako ne bi ste prekinuli zajednicu potpunog predanja. Ovo je vrlo važno da razumemo svi mi koji hoćemo da budemo od Boga spašeni.

Vidite, svaki napor da ostanete u zajednici potpunog predanja ne vredi ništa ako niste svesni potrebe za jasnim posvećenim zapažanjem koje je vrednije od svakog zlata i srebra i od svih beskorisnih ljudskih napora. Vidim da mnogi u narodu Božjem neznaju ništa o tome, kad treba da počnu dan, kad treba da otpočnu sa stražom u molitvi na kolenima. Zato dobro zapamtite i čujte ovo sa oba uha, dragi moj narode. Zajednica sa Bogom se otpočinje za svaki dan uveče, i ujutru. Ne samo dakle ujutru, nego i uveče i ujutru. Mnogi, mnogi su u svom životu posvećenja doživeli krah svoga duhovnog života, zanemarujući i ostajuću u nemarnosti za večernju žrtvu. Ne interesujući se za to, straža im je pala, a molitva pred spavanje je postala forma, jer nije imala tolikog značaja, jer je prekinuta tako zajednica toka životnog potpunog predanja, i tako se oslabljava ceo kostur duhovnog života, dok se konačno ne prekine, i mi koji smo do tada bili u zajednici sa  Bogom, prestajemo  da budemo u njoj.

To je veoma opasno raditi i nemaran biti po ovom pitanju. Ostati slep za ovo pitanje, za ovu istinu, znači sigurno veliku propast i krah koji će se desiti u našem životu.

Ono što mi je pokazano upravo potvrđuje ovu istinu koju sam izneo. Naime tražeći odgovor na pitanje zašto dolazi do razvoda, i zašto dolazi do svađa i razmirica po našim domovima, dobio sam jasan odgovor. Anđeo mi je rekao: “Pozivam vas na večernju žrtvu.“ Vrlo jasan i kratak odgovor. Večernja žrtva nije porodično bogosluženje. Ne, to je početak dana nasamo sa Bogom, a kada nasamo sa Bogom provedemo prve večernje trenutke, onda smo spremni da u miru započnemo i budemo na blagoslov našim ukućanima u porodičnom krugu. Nadam se da sam bio jasan u iznošenju veoma bitne stvari, jer je pisano: 

“U detinjstvu, u mladosti i u zrelom dobu, Isus je proučavao Pisma. Kao dete, On je svakodnevno, učio iz proročkih svitaka na krilu svoje majke. U mladosti, rano jutro i večernji sumrak, često su Ga zaticali samog na padini brežuljka, ili među drvećem u šumi, kako provodi tihe trenutke u molitvi i proučavanju Božje reči. U toku Njegove službe Njegovo je duboko poznavanje Pisma svedočilo da ih je marljivo proučavao. Budući da  je sticao znanje kao što ga i mi stičemo, Njegova  divna sila, i duševna i duhovna, svedočanstvo je  o vrednosti Biblije kao vaspitnog sredstva.“ (Vaspitanje, str. 166.)

„ I onde mu gavrani donošahu hleba i mesa jutrom i večerom...“(1. O Carev. 17,6)  

„Evo stojim na vratima i kucam, ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću sa njim i on samnom.“(Otkrivenje 3,20)

„I bi veče i bi jutro dan prvi...  I bi veče i bi jutro dan drugi... i bi veče i bi jutro dan treći... i bi veče i bi jutro dan četvrti... i bi veče i bi jutro dan peti... i bi veče i bi jutro dan šesti...“ (1 Mojsijeva 1,5-31) 

Jevrejski narod bio je sačuvan kao svedok da Hristos treba da se rodi iz Avramovog potomstva i Davidove loze, a ipak nije znao da je Njegov dolazak tako blizu. Jutarnja i večernja žrtva svakodnevno su u Hramu ukazivale na Božje Jagnje, ali ovde nije bilo priprema za Njegov doček.“ ( Čežnja vekova, str. 47.)