10. Sto četrdeset i četiri hiljade

Broj je lep, a mi znamo šta to znači. Da li si u 144 000 ili nisi? Da li ćeš biti ili nećeš? Do koga je to? Do tebe. Hoćeš li da budeš spašen, bićeš, nećeš li, nećeš. Voliš li više auto ili brata? Voliš li više kuću ili život večni?! Plaže ili molitvu? Sam znaš odgovor na to pitanje. Ali ako još ne znaš, imaš odgovor, samo ga potraži od Isusa. Isus će ti sve reći. Imaš li snage da potražiš odgovor, da pitaš i postaviš to bolno pitanje? Ako nemaš potraži snagu od Isusa daće ti je. Odgovor će stići baš onakav kakav jeste, kako je po istini, jer je Isus jedino Istina. Zašto se plašiš da pitaš gde si? Da li je to zato što misliš da si dobar pa ne bi da kvariš užitak? Ili zbog toga da ne bi bio neprijatan odgovor? Budi iskren. Bolje je da živiš svetskim životom, nego da se napinješ i siliš sebe delima svoje pravde, kad već znaš da ne želiš novo srce, već greh. Ili bolje je da odmah potražiš svedočanstvo o sebi, ako imalo sumljaš u svoju podobnost za večni život. Biraj. Ali budi iskren. Vreme je bogatstvo ako se pita Gospod, a ako ne to je vreme izgubljeno. Bog zna svoje, On nepogrešivo zna kada će neposlušni sin okrenuti Njemu, jer On ga i vodi do tog trenutka. Poslušni sin koji kaže hoću pa neće, je izgubio vreme. Da li si neposlušno - poslušni sin, ili poslušno - neposlušnu, to je odgovor sa kojim treba da se pozabaviš, i da izmeriš sve, koliko i šta imaš i koliko i šta zaista vredi. Zašto ne bi bio spašen? Zašto ne bi bio sin Božiji?

Sto četrdeset i četiri hiljade su ljudi koji znaju da nisu poslušni i koji traže poslušnost od Boga. To su ljudi koji žive od Božjeg rada i podsticaja u njima, to su ljudi koji su spremni da postave pitanje Bogu i žele odgovor. Da li si ti takav? Samo će kurve i carinici biti spašeni. A da li si to ti? Da li si grešnik najgore vrste, ili misliš da si bolji od drugih grešnika, duhovnih preljubočinaca? Nova tvar, novo stvorenje nastaje samo ako smo svesni starog, ako vidimo da staro ne valja. Sto i četrdeset i četiri hiljade su ljudi koji su primili svedočanstvo o sebi,  i koji su svesno rekli: Ne želim da budem ovako sebičan, želim novo. Oni nisu odbili otkrivenje Svetog Duha da su negativci, ne, oni su to prihvatili i tražili potpunu promenu. Celi sebični, zgroženi od sebe našli su mir  u potpunoj predaji sebe Bogu. Da li ćete i vi to učiniti? Samo od toga zavisi da li ćete biti u 144 000. I još nešto 144 000 nisu lenji, oni znaju i čine od Boga stalnu neprekidnu predaju, zato su i sveti. Amin!