4. O desetku

Mnogo se o tome pričalo i pisalo, ali se sve to po ovom pitanju može svesti pod jednu jedinu rečenicu: "Bog ne želi da se i jedna nit sebičnosti utka u Njegovo delo." (Poruka mladima 186 str.)

Mi treba da dobro pročitamo ovu rečenicu. Ona govori suštinsku potrebu svih nas i propovednika slugu Gospodnjih i naroda Gospodnjega. Vidite, ovu rečenicu kao pravilo života i ponašanja, ja ovako shvatam, ovako mi je to Gospod objasnio i dao: Niko, ali niko ko je u neposrednoj službi propovedanja Jevanđelja, ne sme da živi od desetka trajno, niti trajno da ga daje ako ima i jednu trunku sebičnosti. Reč trajno znači, nastaviti dalje da živiš sebično i da bez ikakvog obzira koristiš desetak, ili ga zakidaš dajući ga. Ja kao prorok Gospodnji isto sam tako živeo od desetka, ali onog trenutka kada sam shvatio da ne ispunjavam kriterijume potpuno posvećenog sluge, bez obzira na snove i utvare koje mi je Gospod objavio, prestao sam da primam desetak. To je mene i moju porodicu dovelo do teškog materijalnog stanja, ali Svedočanstvo Duha je bilo isto za mene kao i za druge.

Gospod ne želi sakate propovednike i sakat narod. Svaka žrtva je morala da bude bez mane. Prema tome, svako ko je propovednik Reči, a ne živi po Reči, taj treba da prestane da živi od desetka. I svako onaj koji podupire tako sebičnog slugu, isto tako pokazuje da je nedostojan davalac i pristav. Moj slučaj sedam godina Navuhodonosorove patnje je i ovde dovoljan dokaz da se sa Bogom nije igrati. Zato je bolje prihvatiti ovaj savet. Moramo da vidimo gde smo, da se ispitamo sami, i ko prima i ko daje, da se ne nađemo laki na dan suda Gospodnjega. Ne bih želeo braćo da stradate kao ja, a još više ne bi voleo da olako pređete preko ovih reči, pa da izgubite spasenje zbog nesvetog novca. Čuvaj srce, tj. pogledaj da li si sebičan, a ako jesi, ne pristupaj svetoj službi, ni ne pomišljaj na to: "Jer je Gospod spor na gnjev, i velike je moći, ali nikako ne pravda krivoga" (Naum 1,3). A kada ti Bog uzme sebičnost, jer si mu je dao, onda možeš da pristupiš oltaru i da kažeš: "Ja sagreših, ali velika je milost Tvoja, i sada mi reci šta da činim.” Pa ako si za propovednika, budi to, ali čist od svake sebičnosti, a ako nisi za to idi tamo kud te On vodi. Isto tako i sa davaocima. Ako si video svoju sebičnost, predaj je Bogu, koji ti je i pokaza, pa onda pristupi kovčegu zaveta i kaži: “Zgreših, oprosti mi", i On će ti oprostiti. Pa onda verno daj desetak. Bez ovoga niko Boga neće videti. A život je pretežniji od novca, i duša od dobitka. Jer je pisano: "Strašno će prokletstvo pasti na one koji propovedaju istinu a nisu posvećeni njome, ali isto tako i na one koji takve nesvete ljude primaju i zadržavaju da im  služe u Reči i nauci.” (1. Sveska svedočanstva, 261) “I kao što će biti osuđeni oni koji propovedaju istinu a nisu posvećeni  u životu i srcu, tako će biti isto osuđeni  i oni koji primaju i zadržavaju neposvećene na dužnostima koje oni  nisu u stanju da ispune.” (2. Sveska svedočanstva, str.552)

"Naše crkve se moraju probuditi. Vernici moraju prekinuti san i upitati se: Kako se upotrebljava novac koji se prilaže u riznicu?Bog želi da te stvari budu temeljno ispitane. Jesmo li zadovoljni razvojem dela u zadnjih 15 godina? Da li imamo dokaz da smo radili u zajednici sa Bogom? U kojim se našim crkvama čula molitva upućena Duhu Svetome za pomoć?  Nezadovoljni i obeshrabreni okrećemo glavu ne želeći pogledati istini u lice.

Naše crkve i ustanove moraju se ponovo vratiti tamo gde su se nekada nalazile, pre pojave odpadništva i početka oslanjanja na ljude i na njihovu snagu. Nismo li se ljudske mudrosti dovoljno nagledali? Ne bismo li trebali sa svom ozbiljnošću i bezazlenošću potražiti  Boga i služiti Mu svim srcem i dušom i snagom?

Na Sinaju je Izraelski narod imao priliku posmatrati veličanstveni prizor Božje prisutnosti koji je ulivao strahopoštovanje. Ali već za Mojsijeve četrdesetodnevne odsutnosti, poštovali su zlatno tele umesto Boga. Slične stvari se događaju i u našoj sredini. Sa skrušenošću i pokajanim srcem okrenimo se stoga Bogu. Imajmo poverenja u Njega, a ne u ljude."(E.G.Vajt  Kress Collection, str 120)