61. Šta je najbolje?

Postoje samo dve vrste stvari. A to su iskreno priznanje i iskreno nepriznanje. Iskreno priznanje potiče od Duha i plod mu je život večni. Iskreno nepriznanje je plod straha i plod mu je propast večna. Da li se slažete? Ako Božji Duh siđe na vas i pokaže vam šta je greh ili tačnije ko je greh, da li ste vi tada u neznanju? Naravno da niste u neznanju. A ako do toga vremena kažete da neznate i to je iskren odgovor. Prema tome, priznati da si greh je najbolja stvar koju ćeš ikada izabrati u životu. Reći „odviše je grešno priznati greh“, je nešto najgore što možeš izabrati u životu, a to je najbolje za đavola. Hoćeš li biti najbolje za Boga ili najveće za greh, to sam ili sama izaberi. Ja te pozivam da izabereš najbolje za sebe. Da i Amin.