58. Pismoznanci i hristoznanci

Kada bih sada pitali bilo koga ovde od Beograda (Srbije) do Vašingtona D.C. da li poznaje Isusa raspetoga, kakav bi odgovor dobili? Odgovor bi bio ne, ne poznajem Ga, ali znam nešto o Njemu. Kakva tužna slika među nama adventistima, ali i svim hrišćanima. A tako je bilo i prilikom prvog Hristovog dolaska. Nema ljudi koji lično poznaju Hrista sa Golgote. Polovično znanje teorije Svetoga pisma ne vredi mnogo u očima Neba. Kažem polovično, jer je sve polovično ako nisi primio Duha sa visine. Mnogi doktoriraju Stari i Novi zavet a završiće u paklu sa đavolom i anđelima njegovim, jer ne znaju suštinski Pisma ni Sile Božje, koja je Božanstvo Sveti Duh. Poznavati Pismo nije ništa drugo nego primiti Isusa, a primiti Svetoga Duha nije ništa drugo nego poznati živog Spasitelja. Da li ovo zbunjuje mnoge? Naravno da zbunjuje, jer ne primiše istine da bi se spasli, a istina je Duh istine, koji na svakog silazi, ali Ga malo ko hoće, tj. malo ko pristaje da mu kaže “da “ za potpunu promenu i za život večni. Zato je premnogo pismoznanaca a malo Hristoznanaca. A ti čitaoče da li ćeš i dalje čitati Pismo, a ne primiti Duha pisma? To je sada pitanje koje određuje večnost, i većeg od ovog pitanja nema. Da i Amin.