56. Krst

Krst, Golgotski krst jeste, ili jesu otvorena vrata za spasenje. To nije spasenje!! Milioni su danas u stanju duhovne obmane, jer veruju u Krst na Golgoti kao gotovu stvar i sa jedne i sa druge strane. Isus bez Duha je ništa. Sveti Duh kroz Hrista u srcu čoveka je sve. Adventisti su postali neosetljivi na vest samo zato što veruju u kovčeg ispod Krsta, bez kovčega u srcu. Sotona se smeje zbog toga, a vernici tj, pastva gine za večnost. Pomazanje Duha mora biti u nama isto kao što je bilo u Hristu, i ako tako ne bude izgibosmo sasvim. Nemam potrebe da opisujem sadašnje stanje crkve, o tome sam već pisao, imam potrebu da iznesem vest: “Pokajte se”. Vreme više nije tako zanemarljiva kategorija u našem životu, kao što su nas učili sa propovedaonica. Vreme je , poslednji je čas za iskreno pokajanje za koje se ne kajemo, odnosno ne stidimo. Za iskreno pokajanje se ne treba stideti. Mnogi tvrde danas suprotno, ali sutra će im dokazati nešto sasvim drugo!

Neka torba bude sasvim puna da bi se i drugi nahranili. Jer pravo pokajanje je iznenadno od Duha i nosi sa sobom život večni, koji je od Svetoga Duha sakriven u Hristu, ne od nas da se niko ne pohvali. Da i Amin