55. Nada

Nada u vaskrsenje je Hristos. I Hristos je nada. Želja za predanjem Bogu potiče od Isusa Hrista tj. od Njegovog Duha. Sve što se dešava ili što će se desiti na dobro u našem životu potiče od Hrista. Nadati se znači primiti Njegovog Duha. Negde u Svetom Pismu piše da je Bog, Bog svakoga nada. Prema tome nema se čega bojati ako čekaš Duha da ti da ono za čim čezneš. A ako ne čekaš onda se pokazuje da se ne oslanjaš na obećanja Božja, nego na sebe i svoja dela, a to nije dobro. Gde god nema nada – Hrista tu je bezakonje, bez obzira kako se mi trudili da živimo pošteno. Mi ne možemo bez Nada da očekujemo pošten život. Bog Trojedini je pošten adventistički život! Da li to razumemo! Da li smo zbunjeni ovakvim iznošenjem istine? Znam da su mnogi zatečeni u „svojim poštenim delima“, ali od toga nema ništa, jer ne postoji uglađenost bez Boga. Sotona sa našim telesnim „ja“ pokušava da imitira uglađenost, vernost, nadu za večni žvot. Da li ćemo i dalje kaditi nad takvim poslom? Bolje je da to ostavimo i da tražimo nadu - Boga! Da i Amin.