53. Piši jasno

Reči Božje koje sam davno čuo u noćnoj viziji, još i danas odjekuju u mojim ušima. Narod Božji nije jasno upućen na istine Svetog Pisma i zato posrće u gresima svojima. Pisati jasno znači poznavati Isusa. Bez poznanja i poznavanja Isusa svako pero je besplodno, a bez silaska Duha na nas naše poznanje i poznavanje Isusa je ravno nuli. Paklene reči sa propovedaonica lažnih doktora teologije ne vrede ništa, jer su paklene, pobuđuju na greh pod plaštom „večite“ istine. Nije dobar posao takvih ljudi. Zar ćemo naše vreme poklanjati đavolu sa propovedaonica? Zar se nećemo konačno zapitati i propovednici i narod: „Šta mi valja činiti da imam život večni?“ Zar ćemo kao slepi ljudi dozvoliti sebi da tumaramo tamo – ovamo bez iskrene želje da progledamo. „Piši, govori jasno“, veli Gospod! Neki misle da kada kritikuju lažne doktore teologije da su nešto veći od njih a sami nisu posvećeni. Takvi su lažni bukači, sablazan za sebe i druge. „Probudi se ti koji spavaš“, kaže Pismo i još govori: „Evo ide dan koji gori kao peć“, a ti da li si spreman? Ako nisi uzmi Pismo, uzmi Pismo iskreno i traži za sebe život, a život je Isus! Traži ličnog Spasitelja. Ne spasavaj se više sam. I ne viči više „Crkva Gospodnja, crkva Gospodnja je ovo“, a ne pišeš, niti živiš jasno! Otrezni se od pijanstva svoga, od svog pijanog „ja“, koje bljuje samo nečistotu, i koje je sebičnost. Otvori vrata svoje misli za Duha koji kuca da ne postaneš go kamen i stena večne sablazni. Da i Amin.