52. Sadašnja istina

Sadašnja istina je opravdanje verom, Bogom. To nije nešto što znači prolaznost nego što jasno predstavlja sadašnjost. Ako imaš Isusa onda si ti danas već spreman za veliki dan Velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista. A ako nisi rekao Hristu da do ovog trenutka, možeš to učiniti danas. Opravdanje verom ne bi bilo opravdanje Bogom, ako bi ti činio bilo kakva dela pravde.Ta dela treba da čini samo Bog u tebi i kroz tebe stalno i neprestano. Sila sa nebesa je ona ista juče, danas, a i sutra i ko se udostoji nje on je onaj koji „daje hranu čeljadima na vreme“.

Adventisti sedmoga dana imaju danas divnu priliku da čuju i prihvate tu Silu – Isusa Hrista, koji ne trpi da bilo ko umesto Njega obavlja bilo kakav rad i to je sadašnja istina. Ko ovu istinu primi u srce taj postaje od Boga sluga, ne od svoga ja, niti od bilo kojeg drugog čovečijeg ja. O, kako je to divno oslobođenje od Duha, a kako je lepo primiti Duha istine da On živi u tebi istinito bez i trunke grešnih misli.

Želiš li i ti to dragi moj čitaoče? Ako si to odlučio, doći će onda Duh Svemogućega i tebi će postati jasno zašto ja kličem danas: „Ava Oče, velika su dela Tvoja.“ Amin.