51. Ne očajavaj

Nema nikakve potrebe za očajanjem, jer je očaj Hristos pobedio. Naše je da na podsticaj Svetog Duha nađemo mir u oproštenju Isusa Hrista, jedinog posrednika. Kada kažem da će nam Sveti Duh koji je Bog naš dati polaznu tačku za put i dolazak do oproštenja u Isusu Hristu, onda se tu eleminiše svako polje ili slobodan prostor za bilo kakvo očajanje. Hristos, ta Božanska Reč je tako rekao, obećao i Svojim Svetim Duhom i učiniće. Slavimo Boga za to i ne očajavajmo. Vitlejemska zvezda ima toliki sjaj da tama ne može da izdrži taj sjaj. Zato budimo u tom sjaju i tama nas ne može obuzeti. Kako je lepo upoznati takvog Isusa, i samo čekanje na to dakle ne treba da bude bez sjaja! Nemojte gubiti vreme ni zdravlje u okretanju nazad. Neka vas Vitlejemska zvezda vodi ka onome svetlu koje je ta ista Zvezda obećala, ka punini radosti i svakog dobra a koje je On sam. Ako je nebo plavo zašto bi mi očajavali? Nego treba da se radujemo obećanju da ćemo i mi posredstvom Svetog Duha postati isto tako vedri, lepi i prijatni kao nebo lepo plavo i široko. Zar to nije pouka neba kojeg je sam Bog postavio da se sećamo obećanja da će sve to On učiniti ako to baš želimo? Zato radujmo se i opet kažem radujmo se tom obećanju. Amin.