48. Zašto si mlak?

Postoji jedan biblijski stih koji kaže: „A budući mlak, izbljuvaću te iz usta svojih.“ Pre toga ide ova reč Gospodnja: „Eh da si mlak ili vruć.“ Znači biti mlak ima istu vrednost kao ništa, kao nešto što nema nikakvu vrednost. Držanje Zakona bez Duha zakona ne predstavlja ništa. Zašto onda pokušavaš da se i dalje čvrsto držiš pomisli da možeš nešto bez Duha? To je apsurdno i smešno Bogu, a trebalo bi da bude i tebi poštovani čitaoče! Jednom prilikom je jedan od retkih, sada preminulih vernih adventista rekao: „Budi hladan, budi grešnik tj. bolje ti je da učiniš greh da bi te Bog osvedočio u tvoje grešno stanje, i nemoj se prikazivati pravednikom kad to nisi, da bi te Bog učinio pravednikom.“ A jedan od mnogih teologa viče: „Ne, ne nikako nemojte prihvatiti ovu reč jer Luter je rekao: „Ne možete ptici da zabranite let, ali možete da joj zabranite da postavi gnezdo na vašoj glavi.“ A Bog se smeje i podsmeva ovakvim teolozima i kaže: „Kada bi shvatio da je tvoja odbrana Bog ne bi tako govorio.“ Puka forma i samo puka forma, priča bez života je osnova mnogih lažnih predavača. Ne slušajte ih, jer govore a ne poznaju svojim ličnim živim iskustvom Boga. Zar nije napisano: „Duh je ono što spasava, telo (čovek) ne pomaže ništa.“ Zato ne budi od tela, od čoveka, ni od svoga ni od tuđega, nego od Duha koji silno silazi sa neba i daje dare ljudima, a najveći i prvi dar iz koga proističe sve je Isus Hristos, Alfa i Omega, Prvi i Poslednji, koji beše mrtav i evo Ga živ vavek veka. Amin. Neka on živi u tebi čitaoče neprestano, tokom celog dana i u svakom trenutku. Samo ćeš tako biti vruć, a ne mlak. Neka ti to od Svetog Duha bude iskustvo. Da. Amin.