47. Veruješ li Bogu?

Mogu li učiniti nešto bez Boga a da bude valjano? Naravno da ne! Zašto? Pa zato što je Bog-valjano. Valjano nije nešto van Boga, ili nešto što predstavlja Boga a da ne bude od Boga. Dakle, ako Bog nešto ne vodi, to nije valjano. Moramo primiti Boga, jer ovako ne ide. Vidite, mi smo braćo i sestre imitirali Boga, i to nije išlo, ili nije išlo na dobro. Neki pokušavaju to i dalje da rade, ali poginuće za večnost ako i dalje tako do kraja budu uporni. Nije dobro hvaliti se bezakonjem, jer stoji napisano: "Ne čini bezakonje". A Sveto pismo se ne može izmeniti, jer je Svet onaj koji ga je dao." Budi svet kao On što je svet", piše, a to ne žele neki da budu. A šta ćemo dobiti ako ostanemo u društvu takvih, da li ćemo od bezakonika dobiti nešto dobro i vredno za Nebo? Ne, sigurno nećemo. Samo ja ne govorim za bezakonike sveta ovoga nego za one koji se braća zovu a to zapravo nisu. Ja sam svet govore oni, ja idem u crkvu i zovem se adventista. Da, ali istovremeno odbacuju put svetosti koji daje Sveti Duh. I to je grdilo u Izralju i Bog to neće više podnositi. Ne hvali se svetošću bez svetosti, ne hvali se Bogom bez Svetoga Duha. Nego slušaj šta ću ti reći: "Veruj u Isusa i spašćeš se ti i sav tvoj dom i tvoja crkva", i drugačije ne ide. Amin.