46. Pobeda

Kako je divna ta reč. Da li želite da pobedite? Ako želite to, onda stupite u dobru borbu vere. To je nešto najjednostavnije. Ne morate da se mučno trudite, da činite bilo šta što je ljudsko . Potrebno je samo da se usaglasite sa Bogom, da budete saradnici sa Njim. Naravno ne da vi nešto učinite, nego da Njemu date šansu da On sve učini u vama i za vas i kroz vas. To je prava pobeda. Mnogi, mnogi neposvećeni u našoj crkvi govore: "radi, radi". Ali to je pogrešno, to uzdiže neposvećeno oholo srce, da sebe još više stavi u centar. " Znaš brate treba nešto da se radi, a ne samo da se moli", kažu takvi neposvećeni. I prva reč takvih je: " Jeli, jel radiš nešto? Takvih se upravo klonite kao od gube, jer se raspadaju u svom bezakonju. Pravo pitanje je: "Da li Duh radi u tvom životu ili ti radiš"? Da li si možda uzeo ogrtač lažnog radnika, pa ne želiš da čuješ ništa o Duhu kao jedinom radniku? Da to je pitanje koje ako se uzme u najozbiljnije razmatranje može dovesti do pobede, tj. do rada Duha u tebi. Zbacite lažni ogrtač gubitničkog, neradničkog zakonskog čoveka, koji se stalno moli a nikad ne dozvoli sebi da čuje šta mu Bog kaže. Obucite se u silu sa visine, u Duha Svetoga pa ćete raditi kao nikada do sad, jer ćete shvatiti da sav rad obavlja On Isus kroz svoga Duha. Kako je divno biti takav radnik, kako je lepo biti u takvom odnosu sa Hristom. Do sada ste bili radnici nedostojni plate, ali ako ovo poslušate Bog će učiniti da se radujete nebeskoj plati koja nema kraja a ime joj je život večni. Da. Amin.