43. Borba Duha

U pravim hrišćanima borbu protiv tela tj. telesnog čoveka u nama vodi neprestano Duh. Mi tu nemamo šta da tražimo. To stalno ponavljam, sloboda Duha, je ono što nam je potrebno. Taj divni život odozgore treba da primimo, jer ga nismo primili. Kada ga primimo to će biti nešto najdivnije što postoji. Danas dvojica od miliona adventista znamo šta je borba Duha, znamo šta je divota novoga života. Kako je to tužno. Molim se našem Gospodu Života, divnog života da uđe u vas braćo i sestre da vidite, osetite i živite ono ili Onoga o kome toliko toga pričamo. Želim da vidite jasno potrebu za novim životom. Lepo je videti rod Duha u sebi, kako u strašnim borbama sa telom izvojuje pobedu, i živi svoj pobedonosni život u nama. Istina, kada propuštamo da kažemo “da” Gospodu, tada taj Život u nama stoji, no Duh se postara u sledećem momentu da krene. Kako je to divno, strašno veličanstveno i bolno. Molim se da svako od nas ima takav život od Duha, takvu borbu od Duha. Tužno je kada se setim proroštva predhodnog proroka Elen Vajt kroz koju je Bog napisao: “Samo će mali broj adventista biti spašen”. Da li ste svesni toga braćo i sestre? Da li imate život o kome ovde pišem? Da li se nalazite u velikom ili malom broju adventista? Morate sebe preispitati, morate sebe sagledati kroz sve ovo o čemu pišem. Jer zaista mi je pokazano da su za sada samo dvojica od miliona, i da će mali broj adventista biti spašeno. Revnujem i molim se za vas. I ostaje mi samo nada da ćete čuti ovaj glas i probuditi se. Nadam se da ova borba Duha neće biti uzaludna. Na vama je da odlučite. Amin.