42. Uska staza

Malo je hrišćana, pravih. Jer biti pravi hrišćanin to znači primiti novo srce i svakotrenutačnu zajednicu i biti neprestano bijen sa malim pauzama. Gledajući batine koje ja primam po telu, nespavanju i bolovima, nekad se zapitam da li će biti pravednika u Izrailju. Jer tesan je put i uska staza koja vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Jasno mi je što pre mene u ovoj generaciji poslednjeg naraštaja niko nije stao na „prolome“, jer krst nije baš tako lak. Posle svakog pisanja i snimanja dobijam takve udarce od sotone da mi se sve kosti razlete. A kada pitam Gospoda može li me potpuno osloboditi tih batina, odgovor bude: „Dosta ti je moja blagodat, jer se u tvojoj slabosti najbolje pokazuje moja snaga.“ Ili: „Ako ti to učinim nećeš imati vremena za druge“.