39. Duga obećanja


Da li si možda pogledao dugu posle kiše? Ako nisi, pogledaj je. Ona je tako lepa i na njoj nema ništa čega se treba bojati ili je izbegavati. Tako i sa Božjom ljubavi. Ona ne samo što obe
ćava nego i ispunjava lepotom karaktera, tako da ništa naše ljudsko ne može se uporediti sa njom. Isus je ta lepa duga, i što je više gledaš, odnosno što Ga više gledaš, sve ti je lepša i lepša. Čitaoče, posmatraj tu dugu i bićeš spasen. Lepota njenih boja će te odmoriti, rasteretiti i uputiti noge na staze postojanog mira koji prevazilazi sve na ovom svetu, i što se zove ljudsko. Nemoj više da bežiš od Duge koja je prikovana na krstu, jer to je jedino mesto sa kojeg možeš da vidiš Nebo, i da ga primiš u sebe. Nebo je Isus, taj divni Bog. Kako apostol Pavle reče: “Jer ako ko i da život za dobrog, ali da za zlog da svoj život takvog nema ovde na zemlji, osim naravno Onog koji je došao sa Neba.“ Ta Nebeska duga je prolila svoju krv za nas zle, sebične ljude koji ničeg dobrog nemamo u sebi.

Pa ako, čitaoče, želiš da izgledaš kao prekrasna duga, onda primi Najlepšu koja ti prašta sve. Ako ne veruješ, onda slobodno pročitaj 27. glavu jevanđelja po Mateju i tamo ćeš videti ovo što ti pričam. Dođi slobodno, ne oklevaj. Da. Amin.