37. Plač Svetoga Duha

Ni jedan plač, pa ni plač Gospoda Isusa nije kao plač Svetoga Duha. Zašto? Zato što je Isusov plač bio plač Sina čovečijega, a plač Duha je plač Božji. Da li ste nekad videli, osetili plač Duha Svetoga moja braćo i sestre? Ako jeste, zašto jeste? Ako niste zašto do sada niste? Ja sam čuo plač Duha Svetoga. I posramio sam se. Ko čuje taj glas on zna da je nešto propustio da učini. Plač Duha je žaljenje Božje zato što odugovlačimo i odbijamo da prihvatimo poziv na predanje i vođstvo Bogu. Jednom prilikom posle mog potpunog obraćenja, sedeći u svojoj kuhinji, za trenutak sam oklevao sa predanjem Bogu za Njegovo dalje vođstvo u toku dana. Posle tog mog određenog oklevanja, začuo sam plač Svetoga Duha. Taj plač je bio iskren, detinji veoma, veoma žalostan. Tada sam se prenuo iz svog stanja oklevanja i predao se Njegovom vođstvu. Ovde je bilo reči o svakotrenutačnoj predaji, tj. o predanju Svetom Duhu u nizu, neprekidno u toku dana. Da li to imate? Ako nemate to, i takvo predanje, onda ste vi izvan prostorije u Svetinji nad svetinjama Gornjeg Nebeskog hrama. I to je vrlo opasno. Biti adventista sedmoga dana a ne naći mira i pokoja je sablazan koja vodi u haos i anarhiju svoga bića i života, i neuravnotežen stav prema svemu oko nas. To je formalizam ili hladni legalizam ili mrtvi neistiniti liberalizam-lažna sloboda.

Da li ćemo biti lažni hrišćani, ili ćemo se otvoriti za Istinu, za Svetoga Duha da nam On vodi život, to je jedino pitanje koje se stavlja ispred nas. Zašto ćutiš kad te Bog zove, ili zašto govoriš kada ne govori Bog iz tebe? Pravi adventizam nema veze sa formalizmom-krutim pravilima, niti sa liberalizmom-lažnom slobodom bez istine. Pravi adventistički hrišćanin ne zna za greh, a ako zna to je u jednom trenutku, i odmah se vraća u Isusa. Da li znate šta je to? O čemu ja pričam? Da, znam da neznate. Ali znajte da je neznanje kršenje deset svetih zapovesti, pogotovo ako se ostane u jasnom neznanju. A vi znate šta je to. To je dakle jasno osvedočenje istinite činjenice da je Bog taj koji se stara za naše spasenje, a ne mi. On radi za nas mi samo prihvatamo Njegovu ruku u nama. Ne, mi mu ne pomažemo, nego govorimo „da“ Njegovom radu u nama. Bog ne želi neuki i nerazborit narod, nego poučljivi koji zna da ne zna ništa. Zato je sada pravo i možemo reći i poslednje vreme da čujemo plač Svetoga Duha. Amin.