34. Karakteristika prave crkve

Prava crkva mora u sebi imati tri elementa koja je karakterišu kao ispravnu pred Bogom. Prva karakeristika je vera u Isusa, ne u sebe i nikakva svoja dela. Druga je držanje zapovesti, tj. život bez sagrešenja tj. greha. Treća je živo prisustvo proročkog dara u sredini u kojoj smo. Ako nema ova tri elementa, takva crkva nije živa, pa je kao takvu Bog nikako ne prima. Istina Bog je ne odbacuje kao finalni akt, ali je i ne prihvata, već je čeka. Znači ako verujemo sebi, ako ne živimo savršenim životom, ako nemamo brata i sestru sa proročkim darom, naša crkva je mrtva. Svako ko odbija ovako iznošenje stvari, jeste neprijatelj Boga i prave crkve. U Hristovo vreme većina Jevreja nije ispunjavala ova tri elementa i zato je Jerusalim 70. -te godine bio do temelja uništen. Ako se ne prizna neposlušnost i ako se ne pokaje od iste, biće ista sudbina svima, kao Jevrejima. Svako odstupanje od “tako veli Gospod” je smrt. Bog je ljubav, On prašta, ali je i pravda i svaku nepravdu moraće svako od nas da plati. Živeti bez Isusa je sumornost, večito nezadovoljstvo, nesreća i mrak duše. Živeti u Isusu je svetlost i mir. Učiti od Isusa znači poverovati Njemu, Njegovoj Reči. Zato treba da se pogledamo u ogledalu koje je Isus, i znaćemo kakvim životom živimo.

Svako ko poštuje čoveka bilo kog, a ne poštuje standarde koji su napisani u Svetome Pismu, taj će sigurno poginuti. Mi živimo u poslednjem vremenu, mogli smo da se zavaravimo i opravdavamo do trenutka dok nije izašla vest: ”Neću više odlagati”. A posle ove reči nama je samo ostavljeno da izvršimo poslednji izbor, da živimo po sva tri standarda ili da ih zauvek odbacimo. Mi možemo da oklevamo u tome, i Isus će nas čekati, ali ćemo biti u težoj poziciji u završnim, konačnim događajima. Sa onim što mi je Gospod pokazao pre deset godina i sa ovim što mi je dato u poslednjih šest meseci mogu jasno da kažem: “Prodajite što imate i dajite milostinju, jer se navrši vreme”. Amin.