32. Oprez

Mnogo smo čitali o problemima unutar crkve, mnogo smo diskutovali ali...problem je ostao. U Hristovo vreme koje je sigurno predslika današnjeg, dogodilo se nešto što tadašnji Jevreji nisu mogli da shvate. Svedočanstvo Svetog pisma jasno kaže:“I mnogi se sablažnjavahu o Njega, i govorahu, nije li ovo drvodeljin sin.“ Moja predhodnica u proročkoj službi, poštovana sestra Elen Vajt, kojoj je bilo milostivo dato da vidi neke slike, žive događaje od pre dve hiljade godina, ovako je zapisala: „Učenici će se susretati sa mnogim i velikum iskušenjima koje će ih navoditi na neverstvo. Njima su proročanstva izvan svake rasprave, jasno otkrila da je Isus Mesija. Očekivali su da će ga verske vođe primiti sa poverenjem većim od njihovog. Objavljivali su narodu Hristova divna dela i svoje poverenje u Njegov zadatak, ali bili su začuđeni i gorko razočarani neverovanjem, i duboko ukorenjenim predrasudama i neprijateljstvom prema Isusu, koje su pokazivali sveštenici i rabini.“ (Čežnja Vekova str. 113, orig. 148)

Prema ovom izveštaju, i prema onom što se kasnije desilo u Hristovom životu, možemo jasno zaključiti, da se ni po koju cenu nesmemo pouzdati u sveštena lica koja ne žive savršenim životom u Isusu Hristu. Po otkrivenju koje sam dobio i dobijao u poslednjih dvadesetak godina, mi ne možemo ništa dobro očekivati od sveštenstva u našoj crkvi koje masovno odbija prihvatanje istine o svom nadasve lošem i zlu stanju. Naša potreba je nasušna, jer nam je stanje naše prirode zlo, ali malo ko to prihvata.

A Isus ne može da nam išta pomogne ako ne prihvatimo osvedočenje Duha koje jasno meni i tebi kaže: “Ti si zao.“ Isus ne odbacuje nikog, ali pokazuje kakav je svako. Zato svako ko ne prihvati Isusovo svedočanstvo, takav ide ravno u pakao.

Sveštenici Isusovog vremena  su želeli vlast, čast i novac, i svako ko bi rekao: „Isus spašava, pokažite nam Isusa", bio bi izbačen iz crkve, prognan i ismejan, tako se to radi i danas.

Formalni sistem današnjice se bazira na gruboj vlasti u većini naših crkava, i taj sistem nema veze sa Bogom.  Bog sigurno ne podržava neposvećenost i žudnju za novcem i čašću, i zato mnogo naših propovednika  ne oseća blagoslov Božjeg prisustva. Bog ne podržava ni desetkom večinu naših propovednika, taj novac dolazi iz drugih izvora, izvora koji nisu čisti. Ni dobrotvorna organizacija ADRA nije više od adventista već iz nekih drugih izvora, neposvećenih izvora, tako da ni iza toga ne stoji Bog. Gde nema Duha nema izdvajanja ni novca, tako da delo zamire i sotona likuje. I zato gledajte koga će te slušati i koju će te nauku primiti.