31. Četvrti deo za Gospoda

Ko voli Gospoda, on dragovoljno daje. Prava osnova davanja je ona koja proističe iz Izvora ljubavi, a to je Hristos. Hristos je nesebična ljubav, ljubav koja misli na druge i sve, apsolutno sve daje za druge. Pobuda Hristove ljubavi je korist drugog, ne svog. Ti ne živiš za sebe već za drugog, ako si zaista pravi hrišćanin. Četvrti deo je samo osnova davanja i od toga nema manje. Svako ko je kušan i iskušan da da manje, takav ne poznaje Isusa, takav izdaje Isusa i takav ako ostane u tome neće videti carstva nebeskog. Desetak nije dovoljan. Potrebno po osnovi izdvojiti četvrtinu mesečnog,  tj. godišnjeg prihoda. A kada smo prešli šezdesetu, ispravno je da tako uradimo svoj imovinski saldo, da četvrti deo naše ukupne imovine se izdvoji za delo Božje, i za prave Božje sluge potpuno posvećene, koje znaju da objasne kako  se dobija život večni. tj. kako Isus ulazi u srce. U formalnom sistemu bez ljubavi, tu se jedva nešto daje, ali u živom adventizmu, četvrti deo je obaveza iz ljubavi. U živoj adventističkoj crkvi ljubav je zakon, i pravilno izdvajanje je  zakon. To je Biblijski princip, i svako ko ne iznosi ovaj princip, živeći kao što je Isus živeo, odnosno savršeno u  Njemu, takav vara sebe i lažno upućuje druge. Vatra i zastava Jevanđelja mora da prožima sve pore ljudskog života i davanje, dragovoljno davanje novca je jedna od stavki toga. Ja živim tako u Isusu, tako i druge učim, po rodovima će se poznati pravi adventisti, jer postoje i lažni. Mi nismo tu da bilo koga osuđujemo. Dovoljno je što nas osuđuju naša dela. Mi smo tu da ljubavlju podstaknemo ljubav i da pazeći dok druge učimo da sami izgubljeni ne budemo. Adventistička crkva sedmog dana je najjače ljudsko oruđe na ovom svetu, i zato treba da se pokaže to nedvoslidmeno življenje od Boga, ne od čoveka. Lozinka adventističke crkve je ”daj da bi ti se dalo”, a svako bez Isusa govori: “Ne mogu da dajem”. Takav nije adventista. Takav je jeretik, a posle prvog i drugog svetovanja (poučavanja, savetovanja), kloni se toga, jer su mu haljine opoganjene nepravdom. Amin. Da. Amin.