30. Vatra sa oltara

I pre deset godina sam govorio ovo isto, da se sa naših propovedaonica čuju reči i poruke koje su sotonske sadržine. Iako nisam imao posvećene ljubavi, koja je jedina ljubav, jer je od Gospoda, imao sam otvorene oči po spoljašnjoj veri da zapazim to. Čudno je što je tada bilo malo ljudi, a danas još manje , koji su po spoljašnjoj veri nešto zapažali. Gde su ljudi koji umeju da kažu: " Iako ne živim tako, ne treba da bude ovako kako je sada"­?

A takve ljude Bog je pozivao, slušao sam imena ljudi koje je pozivao, a koji su se ludački smejali takvim pozivima. Govorili su: "Nećemo da pružamo prst u braću". Ali Bog je rekao: " Pružaj prst u grešno oko". Nema više vremena da se iko povodi za nečim što je prevarno, pa makar  to bio lažni blagoslov. Nauka kao što je: "Svi će biti spašeni, psihologija je potrebna hrišćaninu, ili  govori o tradiciji adventističke crkve, a ne o problemima u njoj," su posebne, specifične od sotone strele upućene u samu srž pravog adventizma. Psihologija je majka koja je zatrudnela od pogrešnog muža. Istina da se neće spasti svi, izaziva veliki protest lažnih propovednika u redovima naše crkve. Takvi ljudi koji se boje praznog stomaka, ne smeju zato da govore ono što zapravo neće, a neće da se predaju Hristu. Ne govore kako je Hristos glavni u našem spasenju, i kako On oslobađa od svakog greha. Ali Onaj koji tvori sve, kaže mi:  "Ovi ne znaju za greh, jer vole greh". Naravno da ne osuđujem nikoga, niti imam pravo da osuđujem, ali imam pravo da ukoravam, jer sam od Gospoda nanovo rođen i posvećivan. Ko nije od Gospoda nanovo rođen, i koji ne želi to, on i ne hvali Gospoda, a to je jedina prava hvala. Istina, hvala od ljudi ne valja, ali zato hvala od Gospoda valja. Nebo je veliko i visoko i skoro, u godinama naše generacije, Isus će doći na oblacima nebeskim. Ovo je glas protiv lažnog oltara, ovo je poslednji poziv, ali posvećeni poziv. Neće više biti drugog. Ostaje nam da vidimo da li je to tako. Skoro sam usamljen sa ovim pozivom. Ako želite spasenje, ne možeta da odbijete ovaj poziv, jer je pravi. Svi lažni će ga odbiti, jer ne žele da ih Isus spase. Vole greh. Svi koji ustaju protiv ovih reči ustaju protiv Pobednika greha Gospoda Isusa, i neće im biti lako, ni u ovom životu sada, ni kada bude bilo drugo vaskrsenje. Da, tako veli Gospod. Amin.