29. Život na nebu


U subotu, 24. marta 2012. godine, dok sam sedeo i bavio se mišlju o posvećenju i boreći se sa umorom od neprospavane noći, u jednom trenutku u Duhu, Isus mi je pokazao gornji Nebeski svet. Lepota tog sveta, mir koji se ne može opisati, sklad života koji tamo vlada je nešto što nema nikave veze sa ovim svetom.  Zaista treba biti tamo. Jasan  mi je postao onaj stih koji govori: da stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema onome što će doći, prema onome što ćemo živeti. Tu zaista nema  ni muškog ni ženskog. Tu nema ništa od grubosti ovoga sveta. Tu nema neposvećenog utrkivanja ni želje za vlašću. Tamo se ne pominju nepravda i bezakonje koje smo ovde jedno drugom činili. Da li će mo biti tamo? To je pitanje za svakog od nas. Ja bih voleo da budemo svi tamo, da živimo u tom miru bez strasti i navalencije. Kako ćemo onda tamo stići? Stići ćemo ako sve ovo ne budemo imali u svom srcu, ako ne budemo bili puni strasti i burnih, nemirnih emocija. Možemo to biti. Isus će se pobrinuti za to. Budimo mirni u čekanju, tražeći da nam se pokaže istina u životu, životu odbeglih od Boga.  Kada se Isus postara za nas onda smo se mi postarali za nas. Mi treba da pitamo a odgovor će dati On. Ne nije glavno pitanje zašto umiremo, zašto nema nade, nego treba da pitamo zašto smo kivni, gnevni, zašto smo nezadovoljni. Naše pitanje je ispravno ako smo usredsređeni na pitanje o sebi, o razočaranosti u sebe. Nebo će biti dostupno samo za one koji pitaju gde je problem kod njih samih. Istina, mi uvek zapažamo da su drugi problem, ali rešenje će doći  ako vidimo da je problem u nama. Kada ćemo to videti? Mi to ne možemo videti bez Svetoga Duha. Da li ti je već pokazao kakav si? Kada ti pokaže, ne beži od toga, ne odbacuj istinu, ne budi bogoborac. Budi ono što želiš da budu svi oko tebe. Učini jedinu pravu stvar. Izaberi da kažeš Bogu „da“. Reci mu: „Gospode ja ne želim da budem više ovakav, uzmi me u sebe i promeni.“ Tada ćeš imati nebeski život u sebi. Nastavi da Ga gledaš. Slušaj neprekidno Božji poziv na saradnju i stalno sarađuj. Stalno u svakom trenutku i momentu dana otvaraj svoje uši. Uči se sve više tihom pozivu na saradnju. Kada sa nekim pričaš i pomolio si se da Gospod vodi tok razgovora, ne zatiskuj uši ako te zove još tokom tog razgovora na saradnju. Reci „da, Gospode, daj još Duha ljubavi“. Videćeš tada kako imaš još veći mir, još više ljubavi. Jer jedino Božja ljubav ne zamara. Ali ne zaboravi na vreme jutarnju i večernju molitvu. I imaćeš život na Nebu. Amin.