27. 27 teza o spasenju

1)      Nas nikakav zakon nikada neće spasti.
2)      Zakon pisani je skretanje pažnje da ne možemo da ga držimo.
3)      Nama je nemoguće da držimo zakon.
4)      Pokajanje nije delo čoveka.
5)      Sveti Duh daje pokajanje.
6)      Sveti Duh nas potpuno spontano dovodi do pitanja zašto sam prazan.
7)      Samo direktnim nadnaravnim, nenejavljenim, iznenadnim silaskom na nas, Sveti Duh nam daje poznanje nas samih kakvi smo u suštini.
8)      Svojim silaskom na nas On Sveti Duh nam pokazuje, otvarajući nas, da vidimo da smo zli, apsolutno zli.
9)      Kada nam pokaže da smo zli, onda nas Bog Sveti Duh poziva da mu se predamo.
10)   Kada kažemo „da“ Bogu i potpuno Mu se predamo da nas potpuno uzme,Isus  ulazi u nas, i tada smo nanovorođeni. I tada razumemo Hristovu ljubav.
11)   Tada za nas Isusovo stradanje postaje punovažno.
12)   Tada Isus postaje lični Spasitelj.
13)   Kada Isus postane naše novo ja, ne odbacujmo Njegov poziv iznutra iz nas da Mu se svakog trenutka za sve predajemo tokom dana.
14)   Ako zanemarimo, ne obaziremo se na pozive , izgubićemo sigurno 3,5 godine u posvećenju i odreći se Hrista, i ako smo nanovo rođeni. Isto kao nekad Petar.
15)   Posle ovakvog zanemarivanja , Bog nas ipak ne ostavlja, On nas voli.
16)   Zato što nas Bog voli, ponovo silazi Sveti Duh na nas, i velikim ponovnim osvedočenjem, o našem zlu srcu i zanemarivanju Njegovih poziva, nas vraća Isusu.

17)   Takvo vraćanje se pokazuje u našem velikom plaču i cepanju grešnog srca koje je bilo ponovo zavladalo, jer smo odbacivali glas Svetoga Duha iznutra.
18)   Tada dobijamo novo srce sa smislom o neophodnoj potrebi svakotrenutačne zajednice sa Bogom, tj. svakotrenutačnog predanja bez prestankla tokom celog dana.
19)   Tada počinje posvećenje.
20)   Tada imamo prava govoriti o isusu.
21)   Tada smo opravdani.
22)   Samo tada naš život nosi pečat Neba.
23)   Na taj način se svrstavamo pod belu, poprskanu krvlju, zastavu Emanuila.
24)   I tako možemo reći razapeh se sa Isusom.
25)   Samo na ovaj način možemo da budemo pripremljeni za posvećenje za službu, tj. da primimo pozni dažd.
26)   Samo će se tako završiti delo.
27)   Samo ćemo tako stići na nebo.