1. Božji rad

Po meni čovek nema nikakav uticaj na svoje spasenje, sve čini Bog. Bog se za sve pita, a čovek može samo da kaže da ili ne, da kaže amin ili da odbije ono što je došlo od Boga. Mislim dakle da je čovek u potpunom mrtvom duhovnom stanju i da sam po sebi, ne može ništa. Sve dolazi Odozgo, bez toga mi smo oduzeti, paralizovani i potpuno nesvesni svoga grešnoga stanja i života.

Pavle kaže da je Bog sve zatvorio da bi On otvorio. Što će reći da je nemoguće čoveku da išta izmisli ili da se nekako dočepa izbavljenja duše. Možeš da se moliš, možeš da pokušavaš da se držiš Pisma, ali to ništa ne vredi ako Bog ne ispruži ruku da ti pokaže ko si. Sve dotle možeš da radiš samo jednu pametnu stvar i to će biti od Gospoda, da se moliš molitvom Otkrovenja, otkrivenja Božjeg plana kako, šta i kud?

Posle te molitve jedino što ti je preostalo je da čekaš Božje delovanje u svom životu. On zna vreme kad će te otvoriti, kad će ti pokazati ono što ti sam ne bi mogao nikad. Zato ćuti, sedi i čekaj, Gospoda. Nemoj se brinuti ni za šta, ako želiš da budeš spasen, On će to uraditi kad to treba, kada za to dođe vreme. Budi bez brige. Kad ti Bog kaže: „Pazi se!“, ti nemoj da se bojiš, niti nastavljaj taj posao dok ti Bog ne pokaže zašto ti je to rekao, i objasni ti sve! Kada te Bog otvori, i pokaže ti da si sve radio iz sebičnosti, nemoj ustuknuti. Ne, nikako! Nemoj da slušaš glas koji ti govori: „Ako priznaš, svi ćete ostaviti, svi će pružati prst na tebe i odrećićete se.“ Ne to je laž. Odreći ćete se samo oni koji vole laž, takvi ti i nisu prijateji. Zato poslušaj onaj drugi poziv, koji ćete pozivati da odeš na kolena, poziv će biti živ, mio, blag i ti onda dođi na kolena i reci, dok ti suze liju niz lice, ili ti veliki uzdasi izlaze iz duše: „Uzmi me o Gospode da potpuno budem Tvoj. Sve svoje planove stavjam pred Tvoje noge. Upotrebi me danas u Tvojoj službi. Budi sa mnom i neka se celokupno moje delo obavlja u Tebi! Hvala ti što si mi pokazao kakav sam, i molim te oprosti sve moje grehe u ima zasluga Gospoda i Boga mojega Isusa Hrista i Njegove božanske prolivene krvi na krstu Gologte, molim te uračunaj mi i Hristovu pravdu, i daj mi za danas Njegovu pravdu. Amin.” Kada to budeš učinio, ti si nanovo, moralno, duhovno rođen. Tvoje sve misli će biti čiste.

Samo ovo dobro zapamti i dobro poslušaj šta ću ti reći. I kada ustaneš sa ove molitve, čućeš tihi blagi glas koji te poziva da mu se predaješ i u svakom trenutku tokom dana. Čućeš taj glas kako te poziva da se moliš da te Bog vodi u razgovoru sa tvojim ukućanima kad ustaneš posle molitve. Poslušaj ga i tiho se pomoli u sebi za vođstvo Božje u tom razgovoru. Kada počneš bilo šta u toku dana da radiš čućeš isti blagi poziv na molitvu. Poslušaj ga, i traži Svetog Duha da On čini što god radiš, u tebi i kroz tebe. I nakon toga u toku te radnje kada te Sveti Duh ponovo pozove na molitvu ti se odmah odazovi, kako bi ostao u stalnom predanju i kako ne bi sebi dozvolio da padneš u gnev, osudu ili neko drugo iskušenje. Traži od Svetoga Duha da ti da i tu osetljivost za Njegove pozive. Kada obično trebaš brzo reagovati na podsticaj Svetoga Duha za odgovor na iskušenja, reci: “Još ljubavi Gospode”, ili “Daj još Duha ljubavi”, ili “ Još ljubavi” ili pak “Da, Gospode.” Tako svoju volju ponovo predaješ za pobedu nad datim iskušenjem. Ovo isto činiš kada osetis isti podsticaj Svetoga Duha da budeš jasniji, sigurniji prilikom iznosenja istine ili u toku nekog posla. To je prava saradnja sa Gospodom i ona sve više sazreva.

Tako stalnim svakotrenutačnim predanjem tj. molitvom bićeš u svemu miran i blagosloven. Ako poslušaš ovaj savet bićeš u svemu srećan, bez obzira na sve oko tebe. Plakaćeš zbog tvrdoće tuđih srca i moliti se iz ljubavi za njih, nikog nećeš prezreti i širićeš oko sebe samo čistoću, mir i ljubav. I bićeš srećan u svemu. Amin.