Novosti...

 Serija 27 Istina Svetoga Pisma namenjena je svim ljudima, svakome coveku bez obzira na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost. Takodje to se odnosi i na seriju predavanja  pod naslovom Zdravlje i sreca, Saveti i Temeljne promene, koje su u istom folderu sa Savetima.Hvala na posetama.

VAŽNO:  Potrebni volonteri za prevod video predavanja na engleski, rumunski, ruski, nemački i grčki.